فهرست ها

نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در کتابخانه شهدای فرهنگی برگزار گردید

کتابخانه شهدای فرهنگی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از تاریخ 22 آبان لغایت 9 آذر نمایشگاه کتاب با موضوع "کتاب،کودک،مطالعه " در محل کتابخانه شهدای فرهنگی برگزار کرد .