تازه های کتابخانه

دزد!‬

 • نویسنده: نویسنده مالوری بلک‌من؛مترجم پریسا رضایی
 • ناشر: هیرمند
 • سال نشر: 1394‬
 • مترجم: مترجم: رض‍ائ‍ی‌
 • موضوع: ; داستان‌های انگلیسی -- قرن 20م.

شاعر شدن؛ محال یا ممکن

 • نویسنده: سیدضیاء الدین شفیعی
 • ناشر: انتشارات هنررسانه اردیبهشت
 • سال نشر: 1397
 • موضوع: ; شعر سرایی

مارش میرا

 • نویسنده: صادق سلیموویچ؛[مترجمان] مریم رضائیان, وحید پرست تاش, ویراستار سیدآیت حسینی
 • ناشر: انتشارات پرنده
 • سال نشر: 1399
 • مترجم: مترجم: رضائیان رامشه, مترجم: پرست تاش
 • موضوع: ; Bosnian fiction -- 20th century

راهنمای دزدی دریایی

 • نویسنده: کرسیدا کاول؛ترجمه فرزین سوری
 • ناشر: پریان
 • سال نشر: 1392
 • مترجم: مترجم: سوری
 • موضوع: ; داستانهای کودکان انگلیسی -- قرن 20 م.

اسم من میناست و عاشق شبم وقتی شب ها دنیا تو خوابه، همه چیز ممکن می شه

 • نویسنده: نویسنده دیوید آلموند؛مترجم مریم رفیعی
 • ناشر: ایران بان
 • سال نشر: 1392
 • مترجم: مترجم: رفیعی
 • موضوع: ; داستان های کودکان انگلیسی -- قرن 20م.

چهلچراغ نماز و خانواده

 • نویسنده: گردآوری و تدوین سید جواد بهشتی
 • ناشر: موسسه فرهنگی انتشاراتی ستاد اقامه نماز
 • سال نشر: 1399
 • موضوع: ; Families ‭ -- Religious aspects -- Islam

از چیزی نمی ترسیدم

 • نویسنده: قاسم سلیمانی؛ویراستار محمدمهدی باقری
 • ناشر: مکتب حاج قاسم
 • سال نشر: 1399
 • مترجم: ویراستار: باقری
 • موضوع: ;سلیمانی قاسم ۱۳۳۵-‎۱۳۹۸ -- سرگذشتنامه

خاطرات موازی

 • نویسنده: نوشته اردوان طاهری؛ویراستار زینب محرابی
 • ناشر: اطلاعات
 • سال نشر: 1398
 • موضوع: ; داستان های فارسی -- قرن 14

به یادت چله نشینم

 • نویسنده: مهدی مطهری
 • ناشر: انتشارات شهید کاظمی
 • سال نشر: 1397
 • موضوع: ;Hosayn ibn Ali , Imam III -- Fiction -- Arba'in

سربازنامه

 • نویسنده: سروده افشین اعلا؛تصویرگری محمدحسین صلواتیان
 • ناشر: بنیاد حفظ و نشر آثار سپهبد شهید قاسم سلیمانی، انتشارات مکتب حاج قاسم
 • سال نشر: 1399
 • مترجم: تصویر‌گر: صلواتیان
 • موضوع: ;Soleimani‪ , Qasem -- Poetry